Optimum rekmrytering hjälper dig att lyckas
Sök Jobb kunder Om Optimum HR Våra tjänster Vilka vi är Kontakta oss

"Med stort personligt engagemang bidrar Optimum HR till företags och individers utveckling. Vi ser dig!"

Tester/Analyser 

Våra konsulter är certifierade i följande verktyg:

                                                

Jeanette-utbildning-11.png

PLUS fokuserar på en individs arbetsrelaterade beteende och hur detta påverkas av de olika situationer man möter. Olika situationer ställer olika krav, möjliggör eller försvårar olika handlingar.                                                                                                                                                  

Läs mer om PLUS Analysen »                                                                                                                                                  

                                                

 master-manager-3.jpg

MPA (Master Person Analys) är en personprofilanalys som mäter nio generella egenskaper med utgångspunkt i tre områden: personlig drivkraft, sociala faktorer och arbetsstil.                                                                                                                                                 

Läs mer om Master Person Analys»

                                                                                                                                                 

                                                

extended-disc-2.jpg

Extended DISC Personanalys är ett verktyg som identifierar en individs kommunikativa och beteendemässiga styrkor och utvecklingspotential i en specifik yrkesroll eller situation.    

                                                                                                                                                 

Läs mer om Extended DISC »                                                                                                                                                  

                                                

opq-3.jpg

OPQ är ett ipsativt personlighetstest. Det innebär att man bara har två svarsalternativ. Det är ett så kallat ”pest eller kolera”-test. Man har valt det ipsativa formatet för att försöka korrigera för skönmålning. Testet                                                                                                                                                  

Läs mer om OPQ »