Optimum rekmrytering hjälper dig att lyckas
Sök Jobb kunder Om Optimum HR Våra tjänster Vilka vi är Kontakta oss

"Med stort personligt engagemang bidrar Optimum HR till företags och individers utveckling. Vi ser dig!"

Second Opinion  

För att öka säkerheten inför en utnämning eller en rekrytering kan vi ta fram ett kompletterande underlag till er. Vi kallar denna tjänst för Second Opinion. Erbjudandet är en enklare och mindre omfattande tjänst än en komplett rekrytering.

Det kan till exempel handla om att stärka upp det avgörande beslutet genom tester och djupintervjuer på uppdragsgivarens redan framtagna slutkandidater. Vi arbetar med ett antal olika testverktyg som används för att ge er ett säkert beslutsunderlag i er process.